Primaria Comunei Teliu
 
Primaria Teliu
Consiliul Local
Informații
Turism
 • Cultural
 • Sportiv
 • Agrement

URBANISM

Acte necesare pentru AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE

 • cerere tip
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului (copie legalizată)
 • certificat de urbanism (copie)
 • proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.)
 • fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor (2 exemplare)
 • avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism
 • documentul de plată a taxei de emitere a taxei de construire (copie)
 • documentul de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurilor necesare emiterii acordului unic (copie)

Acte necesare pentru AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE

 • cerere tip
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului (copie legalizată)
 • certificat de urbanism
 • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (P.A.D.)
 • fişe tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism necesare emiterii acordului unic (2 exemplare)
 • avizele şi acordurile obţinute de solicitant stabilite prin certificatul de urbanism
 • certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (copie)
 • documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare
 • documentele de plată a taxelor pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic (în copie)