Primaria Comunei Teliu
 
Primaria Teliu
Consiliul Local
Informații
Turism
  • Cultural
  • Sportiv
  • Agrement

Transparenta Decizionala

Nr. crt.     Denumire Download
1 HCL nr 127 privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii, a Regulamentului si a Caietului de sarcini al serviciului public de salubrizare in aria de competenta a ADI Intersal
Anexa nr. 1 - Contarct de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
Anexa nr. 2 - Regulamentul serviciului de salubrizare
Anexa nr 3 - Caiet de sarcini
Anexa nr 3 - Anexe Caiet de sarcini
Anexa 1 - Indicatori de performanta pentru serviciul public de salubrizare
2 HCL privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Local Teliu
3 HCL privind aprobarea modificarii tarifului pentru prestarea activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii , inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri, de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori
4 HCL privind instituirea taxei speciale de salubrizare in comuna Teliu
5 Anexa cu impozitele si taxele locale pentru anul 2015