Primaria Teliu
Consiliul Local
Informații
Turism
  • Cultural
  • Sportiv
  • Agrement

Anunturi

Nr. crt.Data    TitluDownload
12021-01-04    Anunt dezbatere publica - Proiect de hotarare privind Regulamentul de organizare a pasunatului pe raza administrativ-teritoriala a comunei Teliu
22021-11-16    Primaria comunei Teliu supune dezbaterii publice "Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentre anul 2022"
    - Proiect de hotarare
    - Anexa 1 - Proiect de hotarare
32021-11-18    Anunt finalizare proiect ”Modernizarea infrastructurii rutiere, în comunitatea marginalizata din Comuna Teliu”
    - INVITATIE ACTIVITATE DE INFORMARE
42021-10-21    Anunt organizare concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de Consilier clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Urbanism
    - Anexa nr. 3 - Formular de înscriere concurs
    - Rezultatul selectiei dosarelor
52021-10-20    Anunt privind examenul de promovare a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teliu, In grad professional imediat superior celui detinut
    - Rezultate proba scrisa
    - Rezultate interviu
    - Rezultat final
62021-10-15    Anunt privind modul de stabilire si acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, combustibili petrolieri si Suplimentul pentru energie
    - Cerere - Declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
72021-10-07    Anunt organizare concurs in vederea ocuparii functiei publice temporar vacante de Referent clasa II grad Asistent in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala
    - Anexa nr. 3 - Formular de înscriere concurs
    - Rezultatul selectiei dosarelor
    - Barem de corectare
    - Rezultate proba scrisa
    - Rezultate interviu
    - Rezultate final
82021-09-08    Anunt organizare concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de Consilier clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Urbanism
    - Anexa nr. 3 - Formular de înscriere concurs
92021-07-08    Anunt organizare concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de Consilier clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Urbanism
102021-05-25    Anunt privind prelucrarea cererilor si eliberarea adeverintelor necesare obtinerii ajutorului social de catre AJOFM Brasov
112021-06-07    Anunt privind concursul pentru ocuparea postului de sofer microbus scolar
122021-05-19    ANUNT - Locuitorii comunei Teliu sunt rugati sa completeze chestionarul alaturat, in vederea elaborarii Planului Urbanistic General al comunei Teliu.
Chestionarele completate se pot depune la sediul Primariei Teliu, sau pe adresa de email primariateliu@yahoo.com
132021-05-17    Anunt organizare concurs în vederea ocuparii functiei publice vacante de Consilier clasa I grad Principal în cadrul Compartimentului Urbanism
    - Anexa nr. 3 - Formular de înscriere concurs
142021-05-10    HOTARAREA Nr.7 din 10.05.2021 privind aprobarea Masurilor de prevenire a raspandirii virusului gripei aviare la pasarile domestice
152021-04-28    Anunt organizare concurs in vederea ocuparii unui post contractual vacant de sofer
    - Anunt sistare procedura de recrutare
162021-04-28    Anunt organizare concurs in vederea ocuparii unui post contractual vacant de Fochist
    - Rezultate selectie dosare
    - Rezultat proba interviu
    - Rezultat proba scrisa
    - Rezultat final
172017-04-14    Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier Juridic clasa I, grad Superior la Compartimentul Juridic
    - Anexa nr. 3 - Formular de înscriere concurs
    - Selectie dosare
    - Barem corectare - Varianta 2
    - Rezultate proba scrisa
    - Rezultate proba interviu
    - Rezultate finale
182021-03-25    Anunt organizare concurs in vederea ocuparii a doua posturi contractuale vacante de Fochist
    - Rezultate selectie dosare
    - Rezultate proba scrisa
    - Rezultate interviu
    - Rezultate finale
192021-03-17    Anunt organizare concurs in vederea incadrarii unui post de personal contractual vacant Sofer
    - Rezultate selectie dosare
    - Rezultate proba scrisa
    - Rezultat interviu
    - Rezultate finale
202021-04-02    Anunt organizare concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de Consilier clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Urbanism
    - Anexa nr. 3 - Formular de înscriere concurs
212021-03-26    Anunt - Achizitie directa "Expertiza tehnica, DALI, Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor", pentru obiectivul de Investitie: "Modernizarea infrastructurii rutiere, in comunitatea marginalizata din Comuna Teliu, Judetul Brasov, în cadrul programului Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor", finantat prin Granturile SEE 2014-2021
    - Model Declaratie privind conflictul de interese
    - Model Declaratie privind neincadrarea in art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
222021-03-25    Anunt invitatie activitate de informare - lansare proiect
232021-03-12    Anunt achizitie directa de servicii Ridicari Topografice, Documentatii cadastrale si Studii geotehnice pentru obiectivul investitie "Modernizarea infrastructurii rutiere in comunitatea marginalizata din Comuna Teliu"
242021-02-17    Anunt organizare concurs in vederea incadrarii unui post de personal contractual vacant Asistent Social debutant
    - Selectie dosare
    - Barem corectare
    - Rezultate proba scrisa
    - Anunt amanare interviu
    - Rezultatul contestatiei - proba scrisa
    - Rezultate interviu
    - Rezultat final
252021-01-04    Anunt organizare concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de Consilier clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Urbanism
    Download Formular de inscriere
262021-01-22    ANUNT IMPORTANT - Incepere etapa a doua de vaccinare
272021-01-07    Anunt selectie parteneri pentru depunerea unei cereri de finantare pe Granturi SEE 2014-2021 Provocari in sanatatea publica la nivel european, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii
282020-12-21    Anunt organizare concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de Consilier clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Urbanism
292020-12-18    Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de natura contractuala pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, de referent III - Compartiment Situatii de urgenta - Mediu in cadrul Primariei comunei Teliu
    - Rezultate selectie dosare
    - Rezultate proba scrisa
    - Rezultate interviu
    - Rezultat final
302020-12-18    Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de natura contractuala pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, de guard (femeie de serviciu) in cadrul Primariei comunei Teliu
    - Rezultate selectie dosare
    - Rezultate proba scrisa
    - Rezultate proba practica
    - Rezultat final
312020-12-09    Anunt sprijin pentru fermieri - Prima de comercializare pentru produsele agricole primare, pescaresti si de acvacultura
322020-12-09    Anunt privind modul de stabilire si acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica, energie electrica, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri
332020-12-02    Anunt - Proiect de Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea si radierea vehiculelor pentru care exista obligatia inmatricularii
342020-11-26    Anunt sprijinire categorii de persoane, cele mai defavorizate, care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale de suport electronic
352020-11-17    Anunt incepere lucrari pe strada Ecaterina Varga incepand cu data de 17.11.2020
362020-10-29    Anunt concurs pentru ocuparea postului de secretar unitate de invatamant studii superioare, departament Resurse Umane - Secretariat
372020-10-06    Anunt post vacant Scoala Gimnaziala Teliu
382020-09-03    Proiect de hotarare privind aprobare act constitutiv si statut Ciucas Gaz Proiect
392020-09-03    Proiect de hotarare privind infiintarea,organizarea si functionarea Politiei Locale in comuna Teliu
402020-09-03    Anunt public
412020-08-27    Dispozitia numarul 170 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
422020-08-19    Informare privind lucrarea "Infiintare sistem de canalizare apa menajera in comuna Teliu, judetul Brasov, Etapa I-A"
432020-07-17    Anunt suspendare concurs pentru ocuparea postului de asistent social
442020-07-16    Proces Verbal de Selectie Dosare concurs în vederea ocuparii postului vacant de Asistent Social organizat in data de 23 Iulie 2020 de Primaria Comunei Teliu Judetul Brasov
452020-07-09    Anunt privind organizarea concursului/examenului de promovare in grad superior a unor functionari publici
462020-07-01    CONCURS - Asistent social-debutant
472020-04-22    Tabel nominal persoane care au depus cerere pentru a achizi?iona lemne de foc
482020-04-10    Anunt privind acordarea de ajutor financiar privind achizitia unui calculator
492020-03-16    Obligatii ale cetatenilor privind gospodarirea localitatilor conform Ordonantei de Guvern nr. 21 din 30 ianuaria 2020
502020-02-21    Anunt incepere campanie de depunere a cererilor unice de plata APIA
512020-01-30    Tabel nominal cu cererile persoanelor cu handicap din Teliu, carora li s-a aprobat cumpararea de lemn de foc din proprietatea Comunei Teliu
522020-01-27    Tabel nominal cu cererile persoanelor cu handicap din Teliu, carora li s-a aprobat cumpararea de lemn de foc din proprietatea Comunei Teliu
532019-12-20    Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante - ingrijitoare scoala
542019-10-31    Anunt privind serviciile de interes public pentru care nu au fost organizate compartimente deconcentrate la nivelul UAT Teliu
552019-10-17    Anunt privind vaccinarea copiilor din zona cu focar de rujeola.
562019-09-27    Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de mediu
572019-09-27    Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a Avizului de Gospodarire a Apelor
582019-08-21    Anunt privind dezbaterea publica conform Legii 52/2003 a proiectelor privind Regulamentul si Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciilor de transport public metropolitan

CAIET DE SARCINI    REGULAMENT
592019-08-07    Anunt privind organizarea concursului / examenului pentru promovarea intr-un grad superior a unor functionari publici
602019-07-20    Dispozitia nr. 240 privind imputernicirea unei persoane din cadrul primariei Comunei Teliu, ca agent constatator pentru controlul respectarii disciplinei in domeniul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii pe raza unitatii administrativ-teritoriale a comunei Teliu
612019-07-20    PROGRAM - AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA, BRASOV
622019-07-12    Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de mediu
632019-06-04    Anunt efectuare masuratori cadastrale, in perioada 03.06.2019-07.06.2019 in fanetele de munte (Pilistea, Otgon, Lazu Mare, Varsaturi, Surduc, Cheia, Carbunari, Plai, Galceava, Huisuri, Gatul Caprii, Paraul lui Mihoc, Paraul Harjului) din comuna Teliu
642019-05-28    Anunt initiere Proiect de hotarare privind aprobarea Concesionarii Caminului Cultural Teliu, aprobarea Studiului de oportunitate si a caietului de sarcini in vederea concesionarii
652019-05-16    Anunt derulare proiect "Trusou pentru nou nascuti"
662019-04-17    Dispozitia nr 176 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral pentru alegerile membrilor din Romania in Parlamentul european in anul 2019
672019-04-17    ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT, titular al proiectului "Regularizare parau Tarlung la Teliu si Prejmer", jud. Brasov, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare", pentru acest proiect.
682019-03-15    Anunt pivind organizarea concursului / examenului pentru promovarea intr-un grad superior a unor functionari publici
692019-02-20    Anunt campanie de informare privind depunerea cererii de subventie APIA 2019
702019-02-20    Proces verbal - intocmit cu ocazia atribuirii directe de teren pasune din proprietatea privata a comunei Teliu
712019-02-12    Anunt - In vederea situatiei pestei porcine africane din tara, cetatenii sunt obligati sa solicite crotalierea efectivelor de procine din gospodarii
722019-02-01    Anunt privind scoaterea la vanzare pentru populatie lemn de lucru (fag)
732019-02-01    Anunt privind atribuirea de pasune (14,66 ha) din patrimoniul Comunei Teliu
742019-01-16    Anunt privind organizarea concursului/examenului pentru promovarea intr-un grad superior a unor functionari publici
752019-01-08    PROIECT DE HOTARARE NR.1 privind instituirea taxei speciale de salubrizare, în anul 2019, pentru persoanele fizice din Unitatea Administrativ Terirorial, Comuna Teliu
762018-11-23    ANUNT DE INTERES PUBLIC - privind cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate in temeiul art. 23, 24 si 27 din Legea fondului funciar
772018-11-21    INFORMARE - Ajutoare pentru incalzirea locuintei in sezonul rece Noiembrie 2018 - Martie 2018
782018-09-06    Anunt - In vederea situatiei pestei porcine africane din tara, cetatenii sunt obligati sa solicite crotalierea efectivelor de procine din gospodarii
792018-09-04    Anunt depunere cereri de reconstituire a dreptului de proprietate
802018-09-03    Proces-Verbal atribuire directa de teren pasune din proprietatea privata a comunei Teliu
812018-09-11    Anunt organizare concurs in vederea ocuparii unui post de personal contractual muncitor calificat-fochist
822018-08-29    Anunt scoatere la vanzare, prin licitatie publica, in data de 14.09.2018 a cantitatii de 4,35 mc lemn lucru rasinoase
832018-08-20    Dispozitia nr. 382 / 20.08.2018 privind organizarea concursului/examenului pentru promovarea intr-un grad superior a unor functionari publici
842018-02-21    Proces-Verbal atribuire directa de teren pasune din proprietatea privata a comunei Teliu
852017-11-20    Anunt privind asigurarea de servicii silvice pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, iar proprietarul nu se poate identifica sau pentru care proprietarul a decedat si nu s-a realizat dezbaterea succesorala
862017-10-23    Rapuns la adresa nr. 312/21.09.2017 inregistrata la Primaria Orasului Rasnov si la SDEE T.S. Sucursala Brasov cu nr. 708-14634/22.09.2017
872017-10-19    Anunt informare depunere solicitare de emitere acor de mediu pentru proiectul "Amenajare rigola scurgere si protectie ape pluviale din strada Alexandru Petofi situate pe fostul DJ102E km 0+000 - 2+300 (Actualmente DC 102E km 0+000 - 2+300) si reparatii in comuna Teliu
882017-10-13    DISPOZITIA 547 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate II in cadrul Compartimentului de Situatii de urgenta - Mediu
892017-09-19    ANUNT - AVERTIZARE CARNIVORE MARI, IN SPECIAL URSI
902017-09-19    INFORMARE METEOROLOGICA - Instabilitate atmosferica si intensificari ale vantului
912017-07-31    Anunt decizie de continuare a procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului "Infiintare sistem canalizare apa menajera"
922017-07-06    Anunt organizare concurs pentru ocuparea a doua posturi personal contractual in aparatul de specialitate al primarului
932017-07-06    Bibliografie concurs pentru postul contractual - Referent III in Compartimentul Registratura Protocol - Arhiva
942017-05-22    Anunt privind organizarea unei licitatii publice cu strigare, pentru vanzarea autoturismului Dacia Logan KSDOW
952017-04-28    Anunt de solicitare acord de mediu
962017-04-27    Anunt privind ocuparea prin transfer a unei functii publice de executie vacante in cadrul Primariei comunei Teliu
972017-04-04    Anunt control riguros asupra culturior de plante modificate genetic
982017-03-27    Anunt al Consiliului Local nr. 1/2017-03-27