Primaria Teliu
Consiliul Local
Informații
Turism
  • Cultural
  • Sportiv
  • Agrement

Comuna Teliu

PREZENTARE

Aşezare geografică
Comuna Teliu este situata la extremitatea sudică a judeţului Braşov, la 25 de kilometri de Municipiul Braşov, de-a lungul DN 10 care face legătura între Braşov şi Întorsura Buzăului. Se învecinează la sud cu teritoriul comunelor Tărlungeni şi Budila, la vest fiind comuna Prejmer, iar la est-sud-est cu teritoriul comunelor Acriş şi Vama Buzăului. Este o zona de şes-deal, cu o climă temperat-continentală şi o floră specifică zonei submontane. Comuna se află la o altitudine de 645 metri, cea mai mare altitudine fiind de 1223 m la vârful Pilistea.

Localităţi aparţinătoare
Teliu

Populaţie
4.255

Principalele activităţi economice
agricultura - creșterea animalelor, mobilă, prelucrarea de cherestea, comerţ

Atracţii turistice
Biserica Reformată,
tunelul săpat în muntele de granit la începutul sec. XX.
dealuri împădurite și trasee marcate pentru turiști.
Cetate dacică cu trei șanțuri de apărare care datează din sec. I Î.C

Sărbători / Tradiţii
Zilele Teliului - septembrie

DATE ADMINISTRATIVI TERITORIALE

Suprafața totală
5.306 ha

Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care: 2.533 ha
- arabile: 755 ha
- pășuni: 728 ha
- fânețe: 1.050 ha

neagricole din care: 2.773 ha
- păduri și altă vegetație forestieră: 2.385 ha
- ape, bălți: 41 ha
- construcții: 71 ha
- căi de comunicații și căi ferate: 145 ha
- terenuri degradate și neproductive: 131 ha

Număr de gospodării/locuinţe:
1.442

INFRASTRUCTURA

Acces la rețeaua de căi ferate.
Acces la reţeaua de drumuri naționale, judeţene, comunale, forestiere:
- DN 10
- DJ 103B

Dotări edilitar – gospodăreşti: (lungimea reţelelor și starea lor tehnică)
- drumuri naționale: DN10 lungime 23Km din care 11 Km în intravilan și 12 Km în extravilan, realizează legatura între localitățile Brașov și Buzău.
- drumuri județene: DJ 103B lungime 10 Km, din care 2,5 Km în intravilan și 7,5 Km în extravilan, realizează legatura între localitățile: Săcele - Tărlungeni - Budila - Teliu.
- drumuri comunale: Drum ocolitor pentru drumul național DN10 având o lungime de 7 Km.
- străzi din interiorul localității Teliu pe o lungime de aprox. 14 Km
- rețeaua de alimenare cu apă potabilă 25 km
- rețeaua de canalizare : 0 km