Primaria Teliu
Consiliul Local
Informații
Turism
  • Cultural
  • Sportiv
  • Agrement

Formulare utile

Nr. crt.Denumire formularDownload
1Cerere alocație susținere familie
2Cerere ajutor social
3ITL - Declaratie impozit cladiri Persoane Fizice
4ITL - Declaratie impozit cladiri Persoane Juridice
5ITL - Declaratie impozit teren Persoane Fizice
6ITL - Declaratie impozit teren Persoane Juridice
7ITL - Declaratie impozit mijl transport Persoane Fizice si Juridice
8ITL - Declaratie impozit mijl transport peste 12 tone Persoane Fizice si Juridice
9ITL - Declaratie impozit mijl transport pe apa Persoane Fizice si Juridice
10ITL - Cerere eliberare CF Persoane Fizice
11ITL - Cerere eliberare CF Persoane Juridice
12Cerere tip transport elev
13Cerere inventariere si marcare arbori cu drept de exploatare
14Declaratie pentru stabilirea taxei de salubrizare persoane fizice
15Declaratie pentru completarea registrului agricol
16Declaratie de casatorie
17Model Declaratie privind conflictul de interese
18Model Declaratie privind neincadrarea in art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
19Anexa nr. 3 - Formular de înscriere concurs
20Cerere - Declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala - 2021
Instructiuni de completare
21Cerere - Solicitare a avizului de comercializare