Primaria Teliu
Consiliul Local
Informații
Turism
  • Cultural
  • Sportiv
  • Agrement

Transparenta Decizionala

Nr. crt.     Denumire Download / Link
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea cuantumului taxei de salubritate pentru utilizatorii casnici de pe raza comunei Teliu
PROIECT DE HOTARARE privind înființarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală la nivelul comunei Teliu
PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2021
„Guvernare transparenta, deschisa si participativa – standardizare, armonizare, dialog imbunatatit”- cod SIPOCA 35
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in comuna Teliu pentru anul 2019
Anunt propunere de dezbatere publica a textului complet al PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in comuna Teliu pentru anul 2019
Anunt demarare procedura de selecţie și numire a trei membri în Consiliul de Administrație al societății SC HIDRO-SAL COM SRL
Proiectul de selecție privind consiliul de administrație SC HIDRO-SAL COM SRL
HCL nr 127 privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii, a Regulamentului si a Caietului de sarcini al serviciului public de salubrizare in aria de competenta a ADI Intersal
Anexa nr. 1 - Contarct de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
Anexa nr. 2 - Regulamentul serviciului de salubrizare
Anexa nr 3 - Caiet de sarcini
Anexa nr 3 - Anexe Caiet de sarcini
Anexa 1 - Indicatori de performanta pentru serviciul public de salubrizare
HCL privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Local Teliu
HCL privind aprobarea modificarii tarifului pentru prestarea activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii , inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri, de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori
HCL privind instituirea taxei speciale de salubrizare in comuna Teliu
Anexa cu impozitele si taxele locale pentru anul 2015